کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکتر منتظر القائم» ثبت شده است

 

 

آقای دکتر اصغر منتظرالقائم

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان از سال 1369  تا کنون

دکتری تاریخ اسلام از دانشگاه تربیت مدرس تهران سال1378

مسئولیت ها در دانشگاه اصفهان:

1- معاونت دانشکده ادبیات وعلوم انسانی 2- مدیر گروه الهیات دانشگاه اصفهان 3- مدیر گروه تاریخ دانشگاه اصفهان در سه دوره 4- ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان 5- هم اکنون مدیر گروه تاریخ دانشگاه اصفهان مرتبه علمی:استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

مسئولیت در مجلات علمی:

1- مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان با درجه پژوهشی 2- سردبیر دو فصلنامه تاریخ وفرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد 3-سردبیر فصلنامه پژوهشنامه حکمت اهل البیت دانشگاه اصفهان 4- عضویت در هیات تحریریه پنج نشریه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی دبیر علمی

همایش ها:

1- دبیر علمی همایش بین المللی اصفهان وصفویه 2- دبیر علمی همایش بین المللی سیره شناختی پیامبر اعظم 3- دبیر همایش ملی آرمان شهر اسلامی 4- دبیر علمی دومین همایش ملی شهر اسلامی 5-دبیر علمی همایش بین المللی امامزادگان6- مجری کارگاه بین المللی فرهنگ زیارت ائمه اطهار واولیائ از دیدگاه مطالعات تطبیقی

فرصت مطالعاتی:

دانشگاه سنت اندروز انگلستان درسال 1390 ش2010 تا 2011 میلادی

تالیفات:

1-تجلی هدایت پژوهشی در تاریخ پیامبر اعظم(ص)2- سقیفه3- تاریخ صدر اسلام چاپ دانشگاه اصفهان4 - تاریخ اسلام تاسال چهلم هجری چاپ مشترک سمت ودانشگاه اصفهان که هشت بار چاپ شده است. 5- مزارات اصفهان چاپ دانشگاه اصفهان6- سرشک جاویدان (علل جاودانگی نهضت امام حسین علیه اسلام) 7- نقش قبایل یمنی در حمایت از اهل بیت علیهم السلام چاپ دفتر تبلیغات اسلامی قم 8- دور القبایل الیمنیه فی حمایت اهل البیت علیهم السلام چاپ مجمع جهانی اهل البیت در ایران ودر لبنان9- بزمگاه دلبران تاریخچه گلستان شهدای اصفهان10- تاریخ زندگانی پیامبر اعظم (ع)11 –تاریخ امامت چاپ دانشگاه معارف بیست بارتاکنون چاپ شده به تعداد 200 هزار نسخه 12 -تمدن سازی نبوی وعلوی.13 -مدیر دانشنامه تخت فولاد اصفهان ونگارش 90 مدخل در این دانشنامه که تاکنون سه جلد آن چاپ شده است.

مقالات علمی وپژوهشی:

40مقاله در زمینه تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران در مجلات پژوهشی داخلی وخارجی

مقالات در همایش ها:

20 مقاله در زمینه تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران وهنرهای اسلامی

در همایش های بین المللی وداخلی

مقالات در دانشنامه ها:

90 مقاله چاپ شده در دانشنامه ها در زمینه تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران