کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

 

 

دکتر مسعود مطهری نسب

 

تحصیلات:

دکتری، جامعه شناسی سیاسی ، دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد،علوم سیاسی ، دانشگاه اصفهان 

کارشناسی، علوم سیاسی ، دانشگاه اصفهان

مقالات علمی - پژوهشی:

1)کاربرد نظریه وحدت در عین کثرت صدرایی در جامعه شناسی سیاسی معاصر ایران

2)کاربرد تفکر انتقادی در نظام علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران

3)راهبرد تمدنی مقام معظم رهبری در رفت و آمد دولت های بعد از انقلاب

4) نوخوانش تمدن اسلامی با تاکید بر روش شناسی ابن سینا و ابو ریحان

5) بازخوانی گفتمان علمی در دوره نوزایی تمدن اسلامی

با تاکید بر مقایسه روش شناسی علمی زکریای رازی و و ابو نصر فارابی 

6)خوانش تمدنی الهیات اسلامی و الهیات مسیحی

7)بررسی مقایسه ای روش شناسی انتقادی محمد غزالی و فخر رازی

کتاب:

گفتمان روش شناسی علمی در تمدن اسلامی ایرانی

 

پروژه های پژوهشی:

1)تحقیق و تدوین رشته تمدن شناسی تطبیقی ( اسلام و ملل متمدن )

2)بررسی تطبیقی رویکرد روش شناختی زکریای رازی

و ابونصر فارابی در تولید علم بومی

 

مسؤلیت های اجرایی:

1) مؤسس ومدیر پژوهشگاه دانشجویی دانشگاه اصفهان1388

(تاسیس اولین پژوهشگاه دانشجویی کشورپیرو مطالبات مقام معظم رهبری)

2) دبیر اجرایی همایش ملی توسعه و تمدن در سال 1388

3)دبیر برگزاری چهار دوره نمایشگاه کتاب محراب اندیشه 1387و 1388

4)مدیر اجرایی مجله علمی – تخصصی "مسیر تمدن" 1388و1389

 

"اللهم عجل لولیک الفرج"