کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی


آقای دکتر محمد بیدهندی رئیس دانشکده ادبیات

و علوم انسانی دانشگاه اصفهان


عضو هیئت علمی گروه کلام و حکمت اسلامی دانشگاه اصفهان


سوابق تحصیلی:


دکتری,فلسفه و کلام اسلامی,تربیت مدرس,ایران,-1382 فوق لیسانس,فلسفه و کلام اسلامی,دانشگاه تهران,ایران,-1370 لیسانس,الهیات,دانشگاه فردوسی مشهد,ایران,-1367

کتاب ها:

عشق و نقش ان در تکامل وجودی انسان از نظر ملا صدرا و احمد غزالی,تالیف,دفتر تبلیغات اسلامی,1391,محمد بیدهندی,صغری صالحی کثرت گرایی دینی از نگاه نواندیشان مسلمان معاصر(محمد اقبال لاهوری ،علی شریعتی ،عبدالکریم سروش،نصرحامد ابوزید),تالیف,بهشتیان,1390,محمد بیدهندی,ابوذر نوروزی

مقالات:

بررسی معناداری زندگی در اندیشه ملاصدرا و کی یر کگور,علمی پژوهشی,قبسات -خصوصی (این مجله از شهریور1386 دارای درجه علمی -پژوهش می باشد),1391,محمد بیدهندی,محمد جواد ذریه | جزئیات امکان تاسیس اخلاق پزشکی بر مبانی حکمت متعالیه,سایر,فصلنامه اخلاق زیستی (این مجله از آبان 91 علمی-پژوهشی می باشد),1391,محمد بیدهندی,محسن شیراوند | جزئیات تحلیل تطبیقی از قاعده لطف در دیدگاه متکلمان اسلامی,علمی پژوهشی,الهیات تطبیقی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاههای دیگر,1390,محمد بیدهندی,سکینه محمد پور | جزئیات تحلیلی بر فرایند و مراحل هویت‌یابی از دیدگاه ملاصدرا ,علمی پژوهشی,خردنامه صدرا-بنیاد حکمت اسلامی صدرا,1390,محمد بیدهندی,رضا علی نوروزی